Nominerad till offentlig chef 2015

http://offentligchef.com/2015/12/13/arets-offentliga-chef-2015-de-nominerade-ar/

Annonser
Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

LPP – Tema Vatten

Skutan 1 och Skutan 2 på Påskbergsskolan ska arbeta med tema vatten

Källa: LPP – Tema Vatten

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Tydlighet kring kunskapskraven

Jag tycker om när vårdnadshavare kan följa sitt barns utveckling. Nedan ser ni en länk till en utav mina pedagogers blogg på skolan. Titta gärna på den pedagogiska planeringen. På detta sätt blir även eleverna tidigt insatta i kunskapskraven och hur bedömningen ska gå till. De blir då mer medvetna och kan lättare påverka och ta ansvar för sitt eget lärande.

https://karolinasklassrum.wordpress.com/2016/01/11/tema-vinter/

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Kollegialt lärande på Påskbergsskolan

Hej

Läs gärna nedanstående länk från Skolverket. På Påskbergsskolan håller vi på att utveckla det kollegiala lärandet. Genom att skapa större elevgrupper skapar vi förutsättningar för tvålärarskap. Detta ger oss möjlighet att arbeta med flexibla grupper samt att hjälpa varandra att kritiskt granska vår undervisning. 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/artikelarkiv/kollegialt-larande-nyckelfaktor-for-framgangsrik-skolutveckling-1.171296

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Tiden går fort. 

#rektor reflekterar: Elisabeth ThelnePosted on december 5, 2013

Min största önskan till skolan är bra pedagoger med ett gott ledarskap. Jag önskar att alla pedagoger skulle våga öppna upp sitt klassrum, våga dela med sig utav pedagogiska framgångar, våga kritiskt granska sin egen undervisning, våga gör misstag, våga släppa jante. Våga lyfta fram den goda undervisningen och lära utav varandra. Fokus ska vara det goda ledarskapet i klassrummet.

Efter två års intensivt arbete med läsutvecklingen så känns det som vi åter är på banan. Pedagogerna har förändrat sitt sätt att undervisa genom att aktivt arbeta med varierande lässtrategier som genomsyrar skolarbetet varje dag, varje vecka. Läsningen och skrivandet är i fokus.
En annan sak som jag är stolt över är att några pedagoger har startat klassblogg samt inspirerat andra att börja tänka blogg. Syftet är kommunikativt. Att ha mottagare av det som görs och skrivs gör att eleverna känner att det är viktigt och på riktigt. Med hjälp utav bloggen ges vårdnadshavare möjlighet att samtala om vad eleven gjort i skolan och i dialogen ökar elevens förståelse för uppgiften.
Med bloggen som verktyg vill pedagogerna öka elevernas tilltro till sin språkliga förmåga och väcka deras lust att utveckla sitt läsande och skrivande.
Två utav pedagogerna heter Bodil Jennerlid och Maria Antonsson och undervisar i Skutan F. Deras klass tävlade i webstjärnan och blev nominerade till kategorin årets klassblogg. Fyra elever, Bodil, Maria samt jag fick därmed åka till Stockholm. Vi hamnade på en god andra plats. Bodil och Maria berättar hur tävlan med bloggen gjorde att eleverna fick en stark vikänsla. Bloggen gjorde även att alla fick bättre relationer till varandra, både elever, lärare och föräldrar.
När jag frågar Bodil och Maria hur deras arbeta har påverkat elevers lärande berättar de följande:
”Att kunna och vilja kommunicera är att eleverna har förstått vad vi har språket till. Det skrivna ordet har fått ett syfte och en mottagare. De skriver för att delge och läser för att att få kunskap. De lär sig kopplandet mellan fonem och grafem och blir medlemmar i läsarna och skrivarnas klubb. Att arbeta med blogg är lustfyllt. Ett lustfyllt lärande främjar inlärningen. Med bloggens hjälp skapas många länkar mellan skola och hem vilket bidrar till att eleverna återberättar på ett naturligt och lätt sätt. Bloggen inbjuder till skrivande i ett naturligt sammanhang och ger elevnära texter. Att känna en stark vikänsla gör att klassrumklimatet blir tillåtande. Elevernas tilltro till sin förmåga stärks och de känner att de kan och att de vågar tala inför varandra.”
Elisabeth Thelne

Rektor Påskbergsskolan, Varberg

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Studiebesök på Academy of Music and Business.

 Har haft äran att idag få besöka Academy of Music and Business. Fantastisk skola och härligt att se deras värdegrundsarbete samt att få uppleva vilka relationer lärarna har med sina elever. Eleverna beskriver att lärarna kommunicerar med dem, de blir lyssnade på och de vuxna bryr sig om dem. Härligt! 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Undervisningens påverkan på lärandet. 

Är det så att våra elever är uppfostrade i en undervisning med uppgifter de redan kan? Fick detta påstående på en föreläsning förra veckan. Om detta är sant så får vi nog börja tänka om. Vi i skolan måste naturligtvis undervisa om det eleverna inte kan. Självklart ska eleverna ges uppgifter som de inte kan. Hur ska det annars bli ett nytt lärande? Målet med lektionen måste vara ett lärande och inte enbart ett görande. 

Är det så att vi allt för ofta tänker: ”Nu har jag undervisat om det, nu har de lärt sig…..”Hur vet vi att de har lärt sig? Som citatet i föregående inlägg: Måste inte varje lärare  lära känna sin undervisnings påverkan på lärande. Annars kan vi ju inte veta att eleverna har lärt sig. Eller?

Elisabeth Thelne

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar